Cẩm Nang Sự Kiện

Tiến Trình Thành Công Của 1 Sự Kiện

Đi lên cùng sự phát triển kinh tế quốc gia, các Công ty tổ chức sự kiện ngày càng nhiều và gia tăng. Tuy nhiên ,...

Chọn ngày tổ chức sự kiện

Mặc dù vấn đề này còn được đề cập rải rác ở một vài chương khác song ở đây chúng ta sẽ giải quyết vấn...

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện

Nhà Tổ chức sự kiện phải xác định được toàn bộ nội dung các hoạt động sự kiện theo dòng chảy về thời...

Kinh Nghiệm Xây Dựng Kịch Bản Tổ Chức Sự Kiện

Kịch bản cho event khác với kịch bản phim và kịch bản gameshow. Viết kịch bản cho event phải có đầu óc tổ chức và...

Kinh Nghiệm tổ chức sự kiện hội thảo

Với sự kiện hội thảo, kết cấu tổ chức chương trình thường gồm những phần như phát biểu của nhân vật quan...

Kinh nghiệm tổ chức sự kiện

Đội ngũ nhân viên ABC là đội ngũ trẻ, tập hợp và chắc lọc khắp mọi miền quy tụ cùng làm việc theo nguyên tắc...